Privatlivspolitik

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan SelfieCircle ApS anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder giver til os samt de personoplysninger som SelfieCircle ApS indsamler, når du benytter vores hjemmesider.

Hos SelfieCircle ApS respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger og deler dem kun med særligt betroede samarbejdspartnere.
SelfieCircle ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger

Kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.

Web browser cookies

Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser genner cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når brugeren besøger hjemmesiden, og vil blive brugt ved brugerens følgende besøg på hjemmesiden, således brugeren kan blive identificeret anonymt. De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af brugeren ved hjælp af cookies (identificere browsers og enheder, ikke individer).
Dermed gives der et anslået antal af besøg og brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos brugeren, og således det mest attraktive for brugeren.

Fastslå hvorvidt det er første gang brugeren tilgår hjemmesiden eller om brugeren har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data.
Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre brugerens oplevelse af hjemmesiden.

Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt.
Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Fotografier og billeder som brugeren selv tager ved brug af vores kameraudstyr indsamles ligeledes og opbevares.
Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i sin besked.

Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse serviceydelser eller funktioner på vores hjemmeside.

I særlige tilfælde vil SelfieCircle ApS ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores produkt og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger.

Når du bruger SelfieCircle ApS hjemmesider, giver du således samtykke til, at SelfieCircle ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares i 2 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Brugeres afgivne telefonnumre opbevares i 2 år, medmindre brugeren selv framelder sig servicen forinden.

Billeder opbevares på SelfieCircle ApS database i maksimalt 6 måneder, hvorefter disse slettet.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig handel er begyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af krypterede forbindelser i kommunikationen med vores servere.
Vi tester regelmæssigt vores tjenester mod angreb som SQLi, XSS, og CSRF, session kapring og andre trusler. Vores baseline er her OWASP top 10.
Yderligere kan alle billeder taget med SelfieCircle-kameraet, kun tilgås ved brug af et personligt login.
Disse adgangskoder gemmes aldrig som tekst men er altid ”hashet og saltet” på serversiden.
Dette betyder, at selv vi i SelfieCircle ikke kan finde ud af, hvad din adgangskode er.
Ligeledes gemmer vi aldrig telefonnumre direkte på vores egne servere, disse videresendes i stedet til vores SMS gateway.
Såfremt en lejer af SelfieCircle-kameraet til et erhvervsarrangement har valgt at gemme telefonnumrene til brug for senere markedsførding, gøres du opmærksom herpå på udstyrets skærm, forinden du kan sende billedet til dig selv. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.

Deling af dine personlige oplysninger

SelfieCircle ApS deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper SelfieCircle ApS med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Ved brug af vores Webshop er der mulighed for at der sker deling af dine oplysninger. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik som i den forbindelse videregiver IP-adresser til google. Tredjeparter kan modtage informationer fra Google, hvor loven kræver dette, eller hvor disse udfører opgaver for Google. Databeskyttelsesvilkårene for Google Analytics accepters ved besøg på webshoppen og fremgår af http:/www.googl.com/privacy.html.
Ud over dette anvendes Facebook Pixels til at målrette annoncer, Googles Cloud servere anvendes ved opbevaring af fotos, Computersalg ApS systemer anvendes til afsendelse af pakker og de modtagere derfor oplysinger til brug her for og INMOBILE ApS ved afsendelse af sms’ser.
Databehandlingsaftaler fra hver af disse kan fremsendes efter behov.

I tilfælde af at SelfieCircle ApS vil optræde i en forsikringssag, vil SelfieCircle ApS dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

SelfieCircle ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke.
Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan SelfieCircle ApS ikke yde de services og produkter der ydes på SelfieCircle ApS hjemmesider.

Dine rettigheder

Som Bruger hos SelfieCircle ApS har du følgende rettigheder

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 4 uger.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. SelfieCircle ApS vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.

Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over SelfieCircle ApS behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed.
I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00.
Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:

SelfieCircle ApS

Tinvej 7

4100 Ringsted

+45 42 90 56 01

E-mail: info@selfie-circle.com

CVR-nr.: 41631759

SelfieCircle ApS politik er sidst opdateret den 23.09.21