Vi gemmer jeres billeder i 6 måneder, hvorefter de vil blive slettet permanent fra vores server.
Du vil modtage en mail lidt tid inden vi sletter dem, med en påmindelse om at huske at hente dem ned på din computer.